MART AYI İÇİNDE ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

1 ) 26/03/2021 - KDV

2) 26/03/2021 - Muhtasar (Aylık Muhtasar)

3) 26/03/2021 - Damga Vergisi (Döneme ait beyanı bulunan mükellefler)

4) 31/03/2021 - Yıllık Gelir Vergisi (1.Taksit)

5) 31/03/2021 - SGK 4A Prim

6) 31/03/2021 - SGK 4B Prim (BAĞKUR)

7) 31/03/2021 - 7143 Say. Kan. Vergi Yapılandırması 16.Taksit

8) 31/03/2021 - 7256 Say. Kan. Vergi Yapılandırması 2.Taksit

9) 31/03/2021 - 7256 Say. Kan. SGK Yapılandırması 1.Taksit

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi