BORÇ YAPILANDIRMADA NELER VAR NELER YOK

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede Yayınlandı.

BORÇ YAPILANDIRMADA VE 7256 SAYILI YASADA NELER VAR? NELER YOK?

ÖZETLE

✅Matrah artırımı, kasa ve stok affı yok. Ortak cari düzeltmesi yok.  

✅Yargı, inceleme ve uzlaşma aşamasında olan durumlar için düzenleme yok.

✅6736 ve 7020 sayılı yasa kapsamında olan ve ödenmeyen taksitler, borçlar 7256 sayılı yasa kapsamında DEĞİLDİR Ancak;

✅7143 sayılı yasa kapsamında olan ve kalan ödemeler 7256 sayılı yasa KAPSAMINDA  olacak yani peşin ödeme veya daha uzun vade imkanı var.

✅VADESİ 31 Ağustos Tarihine kadar olan alacaklar 31 Aralık tarihine kadar yapılan başvurular kapsamda. VERGİLER için ilk taksit 31 Ocak 2021, SGK için 28 Şubat 2021 olacak.

Peşin ödeme çok avantajlı normal faiz yerine hesaplanan Yİ-ÜFE faizin %90' ı kalkıyor.

✅İlk 2 taksit süresinde ödenmek şartı ile yılda 2 taksit aksatılabilir. Taki son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmek üzere.

✅Vergilerde VADEYE bakıyoruz 31.08 den önce tahakkuk edenler, SGK' da ise AĞUSTOS 2020 ve önceki aylar primleri kapsamda.

✅Cezalarda da 31.08.2020 den önceki TESPİTLERE ilişkin cezalar kapsamda.

Vergi ve prim aslına bağlı olmayan cezalar özel usulsüzlük, sgk idari para cezaları mesela cezanın %50 si + Yİ-ÜFE faiz.

✅GÜMRÜK CEZALARINDA ise sadece cezanın %50 si yani Yİ-ÜFE faiz yok. Gümrüklenmiş eşya değerine bağlı kesilen cezalarda %30 u ödenecek yine faiz yok.

✅Belediyelere ödenen vergiler Emlak, çtv vs için 2020 İLK TAKSİT ve ÖNCESİ kapsamda.

✅Mükellefe tebliğ edilmeyen 31.08.2020 öncesi dönemlere ait yargıdaki KESİNLEŞEN Vergi ve Sgk davalarına ilişkin borçlar kapsamda olup tebliği beklemeye gerek yok vade tarihi kanunun yayım tarihi kabul edilir.

✅Meslek odaları  Türmob, Barolar, Ticaret Odaları, Esnaf Odaları, İhracatcı birlikleri vs borçları için kanunun YAYIMI İZLEYEN 2. AY sonuna kadar başvuru şart. Yani kanun Kasımda yayınlanırsa Ocak 2021 tarihine kadar başvuru imkanı var ve ilk taksit de Şubat 2021 olacak. İlk taksit kanunun yayımını izleyen 3. ayın sonuna kadar ödenecek ve toplam en fazla 6 taksit ve aylık dönemler halinde.

✅Vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar odalara olan borçlar kapsamda ancak vergi mükellefiyetinin silindiği tarihten sonraki borçlar aidatlar ve faizleri silinir.

✅Taksit tutarının %10 unu aşmayan eksik ödemeler ki 10 TL yi geçemez yapılandırmayı bozmaz.

✅Yapılandırmanın bozulması halinde ödenen taksit tutarları kadar yapılandırmadan ve şartlarından faydalanılır. Yani tamamen bozulmaz ve kısmi faydalanma ödeme yapılan taksitler için olur.

✅ETGB ile yapılan mal ihracatında kazancın %50 si beyannamede beyan edilen kazançtan indirilecek. ETGB şartlarında mikro ihracatı kargo ve PTT aracılığıyla yapmak ve asgari olarak hasılata bağlı işçi istihdam etmek şartı ile

✅WEB den yapılan ev üretimleri satışların 220 bin tl ye kadar olan hasılatı, vergiden muaf esnaf belgesi alınması ve tahsilatın ticari banka hesabı açılarak yapılması halinde istisna. Ancak bu satışlardan bankalar çalışanı olmayan evde üretimlerden sağlanan hasılat üzerinden %4, çalışanı olanlardan %2 tevkifatlı yapacaklar.

✅Kkonaklama vergisi 1.1.2022 tarihine ertelendi.

✅Sermaye şirketlerinde sermaye azaltımı kar payı dağıtımı hükmünde olup %15 stopaj tabi oldu.

✅Geçici 67 md kapsamında olan menkul kıymetlerden yapılan stopaja 2025 sonuna kadar devam. Ayrıca foreks işlemlerinden de 1.1.2021 den itibaren stopaj uygulaması geldi.

✅Varlık barışı vergisiz geldi. Gerek yurtdışında olan gerekse yurt içinde olan ancak kayıtlarda olmayan varlıklar tl, döviz, altın, hisse senedi vs 30.06.2021 e kadar vergisiz getirilebilecek ve muhasebe kayıtlarına alınabilecek.

✅Dahilde işleme izin belgesine haiz mükelleflere, ihracatını yapacakları malların üretimi kapsamında yapılacak mal teslimlerinde kdv istinası 31.12.2025 e uzatıldı.

✅BİST te hisseleri işlem görmek üzere ve %20 en az halka arz olunan kurumlara 5 yıl %2 kurumlar vergisi indirimi geldi.

✅Kurumlar vergisinden OECD ülkeleri ile rekabet için öngörülen %5 lik genel kurumlar vergisi indirimi yasadan çıkarıldı.

✅Dernek ve vakıfların geçici 67 kapsamındaki faiz ve menkul kıymet gelirleri ile okul atölye ve döner sermaye işletmelerinin gelirleri iktisadi işletme oluşturmaz hükmü 2025 sonuna kadar uzatıldı.

Covid-19 nedeni ile ertelenen Vergi ve Sgk primlerinden ödeme süresinin son günü 2020 yılının Ekim, Kasım ve Aralık ayı olan borçlar; 7256 SAYILI BORÇ YAPILANDIRMA KANUNU KAPSAMINDA DEĞİLDİR.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi