MART AYI İÇİNDE ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

1 ) 26/03/2021 - KDV 2) 26/03/2021 - Muhtasar (Aylık Muhtasar) 3) 26/03/2021 - Damga Vergisi (Döneme ait beyanı bulunan mükellefler) 4) 31/03/2021 - Yıllık Gelir Vergisi (1.Taksit) 5) 31/03/2021 - SGK 4A Prim 6) 31/03/2021 - SGK 4B Prim (BAĞKUR) 7) 31/03/2021 - 7143 Say. Kan. Vergi Yapılandırması 16.Taksit 8) 31/03/2021 - 7256 Say. Kan. Verg…

2021 DEFTER TUTMA HADLERİ-2

2021 Yılı için defter tutma ve sınıf değiştirme hadleri; 29 Aralık 2020 Tarih ve 31349 (1. Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 522 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile aşağıdaki gibi açıklanmıştı; 2021 YILI İÇİN DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ ; 1- Yıllık -Alış tutarı …

DİŞÇİLER İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

DİŞÇİLERİN YENİ NESİL POS CİHAZI KULLANMASI. ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME - POS CİHAZLARI HAKKINDA 10.06.2020 509 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği V.5.4. e-Serbest Meslek Makbuzu Düzenlenmesi ve Teslimi başlıklı bölümünde ‘’Serbest meslek faaliyeti icra eden hekimlerden e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına olarak dâhil olanlar…

TASDİK OLACAK DEFTERLER VE TASDİK ZAMANI

MÜKELLEFİYETE GÖRE TASDİK ETTİRİLECEK DEFTERLER GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN 1) Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler (Gerçek Kişiler); a) Yevmiye Defteri b) Defteri Kebir c) Envanter Defteri 2) Kolektif ve Komandit Şirketler a) Yevmiye Defteri b) Defteri Kebir c) Envanter Defteri d) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (Ticari …

VERGİ ZİYAI CEZASININ TAMAMI SİLİNİYOR...

7256 Sayılı Kanun Vergi Ziyaı Cezası Yadigar ŞENÖZ. SMMM. yadigar.senoz@gmail.com I- GİRİŞ: “7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 7256 Sayılı Kanun ile esas itibariy…

BAĞ.KUR KAYDININ DURDURULMASI

5510 Sayılı Kanun 4/1-B Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması Usul ve Esasları ÖZET: 1) Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, SGK’ ya kayıt ve tescilleri yapıldığı hâlde, 31/10/2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların, bu tarihten önceki sürelere ilişkin prim borçların…

BORÇ YAPILANDIRMADA NELER VAR NELER YOK

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede Yayınlandı. BORÇ YAPILANDIRMADA VE 7256 SAYILI YASADA NELER VAR? NELER YOK? ÖZETLE ✅Matrah artırımı, kasa ve stok affı yok. Ortak cari düzeltmesi yok. ✅Yargı, inceleme ve uzlaşma aşamasında olan …

SGK YAPILANDIRMA KILAVUZU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başka…

KANUNDAN YARARLANMAK İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ

KANUNDAN YARARLANMAK İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ NEDİR? 7256 sayılı Kanunun 3.maddesinin 1.fıkrasının a bendi gereğince Kanun hükümlerinden yararlanmak için 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunulması gerekmektedir. YENİDEN YAPILANDIRMAYA İLİŞKİN SÜRELER BAŞVURU/ÖDEME TÜRÜ SÜRE …

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi