2021 DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HATLERİ

BİLANÇO HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ
(VUK Genel Tebliği Sıra No:513)
2020 yılı için Yeniden Değ 2021 Yılı için %20 Fazla Artış
MADDE 177- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri  Uygulanacak  Tutar (TL) Oranı Uygulanacak T
1- Yıllık; 2021 Yılı için  2021 Yılı İçin
- Alış tutarı   280.000 9,11 300.000,00 360.000,00
- Satış tutarı 390.000 9,11 420.000,00 460.000,00
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 140.000 9,11 150.000,00 180.000,00
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 280.000 9,11 300.000,00 360.000,00
II. Sınıftan I. Sınıfa Geçiş
Bir hesap döneminin iş hacmi yukarıda belirtilen hadlerden %20’yi aşan oranda fazla olması.
Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi yukarıda belirtilen hadlere göre %20’ye kadar fazlalık göstermesi.
I. Sınıftan II. Sınıfa Geçiş
Bir hesap döneminin iş hacmi yukarıda belirtilen hadlerden %20’yi aşan oranda düşük olması.
Arka arkaya üç dönemin iş hacmi yukarıda belirtilen hadlere göre %20’ye kadar düşüklük göstermesi.
Örnek 1. Birinci sınıfa tabi bir mükellefin bir iş dönemindeki iş hacmi VUK’nun 177. maddesinde belirtilen hadlere kıyasla %15 oranında düşüklük göstermiştir. Sınıf değişikliği bakımından mükellefin durumunu inceleyiniz.
düşüklük göstermiştir. Sınıf değişikliği bakımından mükellefin durumunu inceleyiniz.
Bir hesap dönemindeki iş hacimlerindeki düşüklükten hareketle ikinci sınıfa geçişle ilgili olarak %20’yi aşan ölçüde düşüklük olması şartı konulmuştur. Örnekteki mükellefin iş hacmi %15 oranında düşüklük gösterdiği için ikinci sınıfa geçilmesi söz konusu olmamaktadır.
konulmuştur. Örnekteki mükellefin iş hacmi %15 oranında düşüklük gösterdiği için ikinci sınıfa geçilmesi söz konusu olmamaktadır.
Örnek 2. Birinci sınıfa tabi bir mükellefin iş hacmi izleyen üç hesap döneminden birinci dönemde %5, ikinci dönemde %7 ve üçüncü dönemde %11 oranında düşüş göstermiştir. Sınıf değişikliği bakımından mükellefin durumunu inceleyiniz.
dönemde %11 oranında düşüş göstermiştir. Sınıf değişikliği bakımından mükellefin durumunu inceleyiniz.
Bu durumda birbirini izleyen üç hesap döneminde %20’ye kadar bir düşüş olduğundan ikinci sınıfa geçilebilecektir.
Örnek 3. İkinci sınıfa tabi bir mükellefin bir hesap dönemindeki iş hacmi VUK’nun 177. maddesinde belirtilen hadlere kıyasla %25 oranında artış göstermiştir. Sınıf değişikliği bakımından mükellefin durumunu inceleyiniz.
oranında artış göstermiştir. Sınıf dğişikliği bakımından bu mükellefin durumu.
 bakımından mükellefin durumunu inceleyiniz.
Bu durumda birbirini izleyen iki hesap döneminde %20’yi aşan oranda artış olduğundan birinci sınıfa geçilmesi gerekmektedir

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi